Průvodce BOZP Zavoláme vám Chci nabídku
Novinky Zpět

Bezpečnostní tipy při jízdě autem pro zaměstnance - řidiče referenty

18. 6. 2023
Zpět

Bezpečnost na silnicích je záležitostí, která se týká nás všech, ale pro řidiče referenty - zaměstnance má zvláštní význam. Každý den se vydávají na cesty, aby splnili své pracovní povinnosti, a jejich schopnost řídit bezpečně má přímý dopad na jejich vlastní bezpečnost, bezpečnost ostatních uživatelů silnic a reputaci jejich zaměstnavatele. Připravili jsme pro vás proto bezpečnostní tipy a doporučení při jízdě firemním autem, který řídí řidič referent. Publikace je vhodná jak pro zaměstnance, tak zaměstnavatele.

Obsah článku:

Úvod do problematiky bezpečnosti při řízení

Bezpečnost při řízení je klíčovým aspektem pracovního života mnoha zaměstnanců. Ať už jste kurýr doručující balíčky, obchodní zástupce cestující na schůzky, nebo stavební dělník převážející materiál, bezpečnost na silnici by měla být vaší prioritou.

Podle statistik je až 30 % všech dopravních nehod spojeno s pracovní činností. To zahrnuje nehody, které se staly během pracovní doby, ale také nehody na cestách do a z práce. Tato skutečnost zdůrazňuje důležitost zaměření na bezpečnost při řízení pro zaměstnance.

Rizika spojená s řízením v práci

Řízení v práci přináší řadu specifických rizik. Zaměstnanci mohou být vystaveni nebezpečí z důvodu dlouhých hodin za volantem, řízení v náročných povětrnostních podmínkách nebo řízení v neznámých oblastech. Kromě toho mohou být pod tlakem, aby dodrželi termíny, což může vést k riskantnímu chování na silnici. Například řidič dodávky, který má za úkol doručit zásilku v určitém čase, může být nucen jet rychleji, než je bezpečné.

Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců

Zaměstnavatelé mají povinnost zajistit bezpečné pracovní prostředí pro své zaměstnance, což zahrnuje i bezpečnost při řízení. To znamená poskytnutí adekvátního školení, správného vybavení a jasných směrnic pro bezpečné chování na silnici. Zaměstnavatel by měl například zajistit, že všechna firemní vozidla jsou pravidelně kontrolována a udržována v dobrém stavu.

Zaměstnanci na druhé straně mají povinnost dodržovat tyto směrnice a uplatňovat bezpečné řidičské návyky vždy, když sedí za volantem. Řidič by měl například vždy nosit bezpečnostní pás, dodržovat rychlostní limity a být ostražitý vůči ostatním účastníkům provozu.

Bezpečnostní tipy pro zaměstnance - řidiče referenty

Tyto bezpečnostní tipy a doporučení se vztahují nejen na řidiče referentských vozidel (tzv. řidiče referenty), ale také na řidiče z povolání. Možná vás bude zajímat, jaký je rozdíl mezi řidičem referentem a řidičem z povolání.

Ujistěte se, že jste způsobilý k řízení

První krok k bezpečné jízdě je ujistit se, že jste fyzicky i psychicky způsobilý k řízení. To znamená, že byste měli být odpočatí, plně koncentrovaní a neovlivněni alkoholem, drogami nebo léky, které by mohly ovlivnit vaši schopnost řídit. Například pokud jste měli náročný den a cítíte se unavení, je lepší požádat o převoz nebo se rozhodnout pro jiný způsob dopravy.

Zkontrolujte vozidlo před jízdou

Před každou jízdou byste měli provést rychlou kontrolu svého vozidla. Zkontrolujte tlak v pneumatikách, hladinu oleje a brzdové kapaliny a ujistěte se, že všechna světla a blinkry fungují správně. Tato jednoduchá kontrola může odhalit potenciální problémy, než se stanou vážnými.

Naplánujte si cestu předem

Pokud je to možné, naplánujte si trasu předem. To vám umožní vyhnout se dopravním špičkám, uzavřeným silnicím a dalším potenciálním překážkám. Využijte navigační systémy nebo aplikace, které vám mohou pomoci najít nejrychlejší a nejbezpečnější trasu.

Zjistěte, jaké je a jaké bude počasí

Před odjezdem se vždy podívejte na předpověď počasí. Pokud se očekává silný déšť, sníh nebo mlha, měli byste zvážit, zda je cesta nezbytná, nebo zda můžete odjezd odložit. Pokud musíte jet, ujistěte se, že jste připraveni na náročné podmínky a jezděte opatrně.

Dodržujte dopravní předpisy

Dodržování dopravních předpisů je základem bezpečné jízdy. To znamená dodržování rychlostních limitů, respektování dopravních značek a světel a být ohleduplný k ostatním účastníkům silničního provozu.

Vyhněte se rozptylování

Rozptýlení může být při řízení velmi nebezpečné. To zahrnuje používání mobilního telefonu, konzumaci jídla nebo nápojů, hledání věcí v autě nebo dokonce hluboké zamyšlení. Pokud potřebujete udělat něco, co by vás mohlo rozptýlit, je lepší zastavit na bezpečném místě.

Dělejte pravidelné přestávky

Pokud řídíte na dlouhé vzdálenosti, je důležité dělat pravidelné přestávky. Doporučuje se zastavit alespoň každé dvě hodiny, abyste se protáhli a odpočinuli si. To vám pomůže zůstat v koncentraci a ostražitosti.

V některých případech jsou pro řidiče osobních a nákladních automobilů povinné bezpečnostní přestávky. Více se dočtete v článku Bezpečnostní přestávky řidičů osobních a nákladních automobilů.

Komunikujte s manažerem

Pokud se setkáte s jakýmikoli problémy nebo obavami týkajícími se vaší jízdy, měli byste o nich informovat svého manažera. To může zahrnovat technické problémy s vozidlem, náročné silniční podmínky nebo dokonce stres či únavu z dlouhých hodin za volantem.

Absolvujte školení řidičů referentských vozidel

Bezpečnostní školení je klíčové pro zajištění bezpečnosti na silnici. Zaměstnavatelé by měli poskytnout svým zaměstnancům příležitost k účasti na školeních, která pokrývají vše od základních řidičských dovedností až po pokročilé techniky defenzivní jízdy. Tato školení mohou také zahrnovat informace o první pomoci a postupech v případě nehody.

Podívejte se na naše online školení řidičů referentských vozidel nebo si přečtěte povinnosti zaměstnavatelů týkající se lhůt a obsahu školení řidičů.

Specifické situace a výzvy při řízení

Každý den na silnicích představuje své výzvy a řidiči se mohou setkat s řadou specifických situací, které vyžadují zvláštní pozornost a dovednosti. Řízení v takových situacích bývá náročné a stresující, což může zvýšit riziko dopravní nehody.

Řízení v extrémních povětrnostních podmínkách

Extrémní povětrnostní podmínky, jako jsou silný déšť, sníh nebo mlha, mohou značně ztížit řízení. V takových situacích je důležité zůstat klidný a soustředěný. Snižte rychlost, udržujte větší bezpečnou vzdálenost od ostatních vozidel a vždy mějte zapnutá světla pro zvýšení viditelnosti. Pokud je počasí opravdu špatné, zvažte, zda je nutné vůbec vyjet na silnici.

Řízení v hustém městském provozu

Hustý městský provoz může být velmi stresující, zejména během dopravních špiček. Důležité je zůstat klidný a trpělivý. Dodržujte rychlostní limity, respektujte dopravní značky a světla a buďte ohleduplní k ostatním účastníkům provozu. Pokud je to možné, naplánujte si cestu tak, abyste se vyhnuli nejrušnějším obdobím.

Řízení po dlouhé doby bez spánku

Řízení bez dostatečného odpočinku je jedním z největších rizik na silnicích. Únava může způsobit zpomalení reakcí, zhoršení rozhodování a dokonce i mikrospánek, což je krátký okamžik, kdy řidič nevědomky usne. Pokud se cítíte unavení, je lepší zastavit a odpočinout si nebo přenechat řízení někomu jinému. Nikdy neriskujte svou bezpečnost ani bezpečnost ostatních tím, že budete řídit unaveni.

Bezpečnostní tipy pro zaměstnavatele

Zatímco bezpečnost na silnicích je v první řadě zodpovědností jednotlivých řidičů, zaměstnavatelé hrají také klíčovou roli v podpoře bezpečné jízdy mezi svými zaměstnanci. Vytvoření kultury bezpečnosti na pracovišti, poskytnutí potřebného školení a zdrojů a zavedení jasných politik a postupů může významně přispět ke snížení rizika nehod na silnicích. Následující tipy poskytují praktické rady, jak mohou zaměstnavatelé podpořit bezpečnou jízdu mezi svými řidiči referenty - zaměstnanci.

Vybírejte si pouze řidiče s dobrými záznamy

Při najímání řidičů je důležité provést důkladnou kontrolu jejich řidičských záznamů. Zaměstnavatelé by měli preferovat kandidáty s čistými záznamy, kteří prokázali svou schopnost řídit bezpečně a zodpovědně.

Zajistěte zaměstnancům školení řidičů

Školení řidičů je klíčové pro zajištění bezpečnosti na silnici. Zaměstnavatelé by měli poskytnout svým zaměstnancům příležitost k účasti na školeních, která pokrývají vše od základních řidičských dovedností až po pokročilé techniky defenzivní jízdy.

Poskytněte řidičům bezpečnostní nástroje

Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby jejich řidiči měli k dispozici všechny potřebné bezpečnostní nástroje, včetně funkčních bezpečnostních pásů, airbagů, ABS a dalších funkcí vozidla. Také by měli poskytnout prostředky pro první pomoc a další bezpečnostní vybavení pro případ nouze.

Plánujte odpočinkové časy pro řidiče

Zaměstnavatelé by měli zajistit, že jejich řidiči mají dostatečný odpočinek mezi směnami. To znamená dodržování předpisů o maximální délce pracovní doby a minimální délce odpočinku. Stejně tak by měli kontrolovat, zda dodržují dopravní předpisy a předepsané bezpečnostní přestávky.

Začleňte řidiče do politiky pro samostatně pracující

Řidiči, kteří pracují samostatně nebo na dálku, by měli být zahrnuti do politiky zaměstnavatele pro samostatně pracující. To znamená, že by měli mít stejný přístup k podpoře a zdrojům jako ostatní zaměstnanci.

Mohlo by vás zajímat: Osamocený pracovník a práce na osamoceném pracovišti

Stanovte bezpečnostní směrnice pro řízení referentských vozidel

Zaměstnavatelé by měli vytvořit a implementovat jasné bezpečnostní směrnice pro řízení referentských vozidel. Tyto směrnice by měly pokrývat vše od dodržování dopravních předpisů až po specifické postupy při řízení v různých situacích, jako je například jízda v extrémních povětrnostních podmínkách. Důležité je také zajistit, že všichni řidiči jsou se směrnicemi seznámeni a pravidelně se účastní školení, která jim pomáhají tyto směrnice dodržovat.

Minimalizujte vnější rozptýlení řidičů během jízdy

Zaměstnavatelé by měli podporovat kulturu, kde je rozptylování během jízdy považováno za nepřijatelné. To znamená omezování používání mobilních telefonů během jízdy, vyhýbání se jídlu nebo pití za volantem a dalším potenciálním zdrojům rozptýlení včetně kouření.

Sledujte zdraví a pohodu řidičů

Zdraví a pohoda řidičů mohou mít významný dopad na jejich schopnost bezpečně řídit. Zaměstnavatelé by měli být otevření k diskusi o těchto otázkách a poskytnout podporu, kde je to možné, například prostřednictvím programů pro zvládání stresu nebo pravidelných zdravotních prohlídek.

Pravidelně hodnoťte výkon řidičů

Pravidelné hodnocení výkonu řidičů může pomoci identifikovat oblasti, kde je třeba zlepšení, a poskytnout příležitost k zpětné vazbě a učení. To může zahrnovat sledování rychlosti, stylu jízdy, dodržování dopravních předpisů a dalších aspektů řízení.

Motivujte řidiče prostřednictvím systému odměn

Systémy odměn mohou být účinným způsobem, jak motivovat řidiče k bezpečnému a zodpovědnému chování na silnici. To může zahrnovat finanční bonusy, uznání nebo jiné formy odměn pro řidiče, kteří dodržují bezpečnostní směrnice a ukazují vysokou úroveň odbornosti při řízení.

Bezpečnostní tipy při jízdě autem pro zaměstnance - řidiče referenty
Naši nejvýznamnější klienti
Pepejeans ČTU Nissan Klik Sephora Bageterie Boulevard Diton Footshop ERU Tesla Toyota Slevomat Yamaha Xella Xiaomi Colas Iveco Geberit Smarty Breno VGP Dodo Oyster Ruukki RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT Ford Saint Gobain CMI Becher Budvar Cemex Vcelka Mironet Run Czech Wolt Dell Feri NPU Solitea Skechers Hueppe Dedoles accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek GLP Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFPI spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous Futured Apps Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Telly Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona
Ověřit reference