Povinnosti BOZP - průvodce pro zaměstnavatele

Jsem-li zaměstnavatel, mezi mé povinnosti z oblasti BOZP a PO patří:

Zajistit školení BOZP a PO + odbornou přípravu

Zajistit školení BOZP a PO + odbornou přípravu

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany jsou povinná pro všechny zaměstnance. Provádí se před nástupem na pracovní pozici a dále pak opakovaně v pravidelných intervalech. Předmětem školení BOZP by mělo být seznámení s riziky práce na pracovišti, ohrožující bezpečnost a zdraví zaměstnance. Předmětem školení PO by mělo být seznámení s nebezpečím vzniku požáru při činnostech, které jsou spojeny s místem výkonu jejich práce. Určení zaměstnanci mohou být dále školeni jako odborná příprava pro zvýšené požární nebezpečí (požární hlídka, preventista PO).

Zpracovat a vést dokumentaci BOZP a PO

Zpracovat a vést dokumentaci BOZP a PO

Dokumentace BOZP a PO je soubor dokumentů, zajišťující prevenci před riziky z pracovní činnosti a ochranou před požárem. Pro každou společnost je povinná a vždy zpracovaná na míru. Mezi základní části BOZP patří například Kategorizace prací, Registr rizik, Traumatologický plán, z části PO se dále jedná o Začlenění do PN, PPS, Požární řád, Evakuační plán, Požární kniha aj.

Vybavit pracoviště požárním zařízením

Vybavit pracoviště požárním zařízením

Podle stupně požárního nebezpečí je prostor povinně vybaven prostředky pro zdolávání požáru. Mezi základní vybavení patří požární uzávěry, požární vodovody, požární hasicí přístroje – PHP, elektronické hasicí přístroje – EPS aj.

Dokumentovat a zajistit prevenci pracovních úrazů

Dokumentovat a zajistit prevenci
pracovních úrazů

Zaměstnavatel je povinen zřídit a vést Knihu úrazů, ve které se evidují všechny úrazy, které se zaměstnancům stanou v rámci pracovní činnosti. Tyto úrazy je nutné prošetřit, zdokumentovat a nahlásit na příslušná místa, a dále je zaměstnavatel povinen provést opatření proti opakování úrazu.

Poskytnout OOPP

Poskytnout OOPP

Zákoník práce stanovuje povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnancům vhodné OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky), a to v případech, nelze-li možná rizika jejich práce odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v organizaci práce.

Instalovat bezpečnostní signály a značení

Instalovat bezpečnostní signály a značení

Bezpečnostní značení pracovišť slouží jako prostředek pro komunikaci informací o bezpečnosti práce a ochraně zdraví a požární ochraně. Patří mezi ně např. výstražné cedulky, zákazové značky, označení východů nebo světelné či zvukové signály.

Zajistit roční prověrky BOZP a PO

Zajistit roční prověrky BOZP a PO

Nejméně jednou ročně je zaměstnavatel povinen organizovat prověrku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a preventivní kontrolu požární ochrany na všech svých pracovištích; známé také jako Audit BOZP a PO.

Zajistit pracovnělékařské služby

Zajistit pracovnělékařské služby

Každý zaměstnanec se před nástupem na pracovní pozici musí podrobit také lékařské prohlídce u registrujícího lékaře, se kterým má zaměstnavatel uzavřenou smlouvu o poskytování PLS. Prohlídka se dále opakuje dle pracovního zaměření a věku zaměstnance.

Provádět údržbu a revize

Provádět údržbu a revize

Podle provozních činností je dále zaměstnavatel povinen provádět revize a kontroly dalších zařízení, jakými jsou například revize elektrických spotřebičů, revize regálů, revize žebříků, revize strojů a zařízení apod.

Se všemi uvedenými povinnostmi vám pomůžeme – vše zajistíme a ušetříme vám čas i starosti

Kontaktuje nás nebo si zjistěte více informací o našich službách.

Naši nejvýznamnější klienti
VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous The Funtasty Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Casale Project Philip Morris Operátor ICT
Ověřit reference