Průvodce BOZP Zavoláme vám Chci nabídku
Novinky Zpět

BOZP a pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

3. 4. 2017
Zpět

Přicházíte při své práci do styku s chemickými látkami nebo směsmi, které jsou klasifikovány jako toxické, žíravé, karcinogenní či mutagenní? Připomeňte si základní zákonné požadavky týkající se chemických látek, základní povinnosti všech podnikatelů, ale také, jak s chemickými látkami nakládat z hlediska BOZP. V následujícím článku vám mimo to řekneme také něco o výstražných cedulkách, prodávání, nabízení a darování chemických látek, skladování, evidenci a zpracování pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami.

Zákonné požadavky

Nejdůležitější legislativní požadavky, zákony a nařízení Evropského parlamentu, týkající se chemických látek a směsí, jsou tyto:

Základní povinnosti zaměstnavatelů

Níže uvádíme výtah základních povinností při nakládání s chemickými látkami ve vztahu k BOZP, které se týkají všech právnických a podnikajících fyzických osob. Za nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi se považují dle zákona následující činnosti:

Výstražné chemické cedulky

Podnikatelé, kteří musí splňovat požadavky pro nakládání s chemickými látkami, mají povinnost chránit zdraví a životy fyzických osob, ale také životního prostředí, a řídit se výstražnými cedulkami, které obsahují:

Související články:

Prodávání, nabízení, darování apod.

Je zakázáno nabízet, prodávat, darovat, přenechat, obstarat nebo jinak dodat nebezpečné chemické látky, které jsou klasifikovany jako vysoce toxické, nebo jedná-li se o látky či směsi podle předpisu Evropské unie o chemických látkách, jež jsou zařazeny do třídy a kategorie nebezpečnosti, která se nazývá akutní toxicita 1 nebo 2, a to jiným fyzickým nebo právnickým osobám, které nemají oprávnění k nakládání s chemickými látkami dle § 44a odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Další zákazy prodeje, nabízení, darování a podobné činnosti, které se týkají například nezletilých nebo nesvéprávných, naleznete v § 44a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Nezapomeňte, že nebezpečné chemické látky a směsi, které jsou klasifikovány jako vysoce toxické, toxické nebo žíravé, se nesmějí prodávat v prodejních automatech a do přinesených nádob.“

Povolení pro nakládání s chemickými látkami

Školení zaměstnanců pro nakládání s chemickými látkami

Klasické školení zaměstnanců pro nakládání s chemickými látkami a směsmi není dnes již potřeba. Pokud se nejedná přímo o žíraviny a látky vysoce toxické, stačí zpracovat bezpečnostní listy.

Pokud se ale bude jednat o chemické látky, které jsou vysoce toxické, musí být zaměstnanec proškolený odborně způsobilou osobou. Proškolení má, dle § 44a odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, stanovenou periodu, takže nestačí seznámení jednou při nástupu na pracovní pozici, ale opakovaně nejméně jedenkrát za 2 roky. O školení musí být proveden písemný záznam, který je nutno po dobu minimálně 3 let archivovat.

Skladování chemických látek

Pro skladování nebezpečných chemických látek a směsí platí zvláštní pravidla, podle kterých jsou právnické a fyzické osoby povinny skladovat vysoce toxické látky v uzamykatelných prostorách, které jsou zabezpečeny proti vloupání a vstupu nepovolaným osobám.

Nezapomeňte, že při skladování vysoce toxických látek musí být vyloučena jejich záměna, ale také, že musí být eliminována možnost vzájemného škodlivého působení. Chemické látky navíc nesmí proniknout do životního prostředí ani ohrozit člověka.“

Evidence chemických látek

Chemické látky a směsi, které jsou klasifikovány jako vysoce toxické, musí podnikatelé dle zákona evidovat, a to každou zvlášť odděleně. Do evidenčního dokumentu se zapisují údaje o přijatém a vydaném množství látek, stavu zásob a jméno a příjmení osoby, které byly tyto chemické látky vydány.

Nezapomeňte, že toto ustanovení se nevztahuje na látky, které jsou určeny pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci a látky, které jsou výbušninami.“

Pravidla pro nakládání s chemickými látkami

Podnikatelé, kteří nakládají s chemickými látkami, jsou povinni zpracovat a veřejně pro všechny zaměstnance vydat písemná pravidla vztahující se k BOZP a OŽP (ochraně životního prostředí). Povinnost zpracovat tato pravidla mají podnikatelé, kteří nakládají s chemickými látkami, jež jsou přesně specifikovány podle klasifikace v § 44a odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Nezapomeňte, že pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami je nutné přizpůsobovat podle daných podmínek pracoviště a způsobu manipulace s nimi.“

Chcete-li zpracovat pravidla pro nakládání s chemickými látkami a směsmi, doporučujeme, aby dokumentace obsahovala alespoň:

Název pracoviště

Pravidla se vytvářejí pro pracoviště, nikoliv pro jednotlivé látky nebo směsi. Uveďte název firmy nebo jméno podnikající fyzické osoby (OSVČ), adresu a umístění objektu.

Názvy látek a směsí

Společně s názvem dané látky uveďte stručně také její charakteristiku a vlastnosti, jako například skupenství, účinky, odpařování, hořlavost atd.

Nezapomeňte uvést také, jaké mají látky účinky na člověka, jak mohou poškodit jeho zdraví, jaké jsou po požití příznaky otravy apod.

Vyskytuje-li se na pracovišti více chemických látek nebo směsí se stejnou vlastností, můžete názvy uvést v příloze.

Specifikace skladování

Popište, jakým způsobem jsou látky skladovány z hlediska BOZP a životního prostředí. Pokud skladujete chemické látky, které jsou vysoce toxické, uveďte, jaké vyžadují speciální požadavky pro skladování.

V případě, že dochází k přelévání chemických látek do jiných obalů, popište způsob označení - alespoň název a výstražný symbol.

Způsob použití

Stručně popište, jakým způsobem se chemické látky na pracovišti používají. Typicky se může jednat o použití při úklidových pracích, galvanizaci, lakování nebo stříkání, laboratorních pracích nebo výrobě lepidel apod.

Zásady bezpečné práce

Popište základní zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s chemickými látkami a směsmi tak, aby byly jasné a stručné. Uveďte také informace o používání osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP) - například respirátory, ochranné brýle, ochranná obuv, rukavice, pláště apod.

Předlékařská první pomoc

Zpracujte také pokyny pro první předlékařskou pomoc při zasažení nebezpečnou chemickou látkou. Pokyny by měly být pro každou chemickou látku zvlášť. Pouze v případě, že se bude na pracovišti vyskytovat více látek se stejně nebezpečnými vlastnostmi, a také postup první pomoci bude stejný, můžete pokyny uvést společně.

Do dokumentace pro první pomoc uveďte také umístění lékárničky a dostupnost zdroje pitné vody v případě potřeby.

Instrukce při nehodě

Zpracujte instrukce pro případ náhlé nehody - například rozlití, vysypání, a to s ohledem na BOZP a životní prostředí.

V instrukcích by měly být uvedeny také informace o nakládání s odpadem včetně jeho likvidace dle zákonných požadavků nebo například informace o osobních ochranných pracovních pomůckách - seznam OOPP, místo skladování, údržba apod.

Telefonní čísla

Nezapomeňte také uvést důležitá telefonní čísla, která mohou být užitečná pro případě přivolání záchranné služby při havárii nebo pracovním úrazu.

Nejdůležitější je uvést telefonní čísla na toxikologické informační středisko, hasiče, záchranku, pohotovost, lékaře, ale také na osoby, které musí být neprodleně o celé situaci informování.

Související články:

Nezapomeňte, že text pravidel pro nakládání s chemickými látkami musíte projednat také s orgánem ochrany veřejného zdraví v místě provozu vaší podnikatelské činnosti.“

Potřebujete-li zpracovat pravidla pro nakládání s nebezpečnými látkami, neváhejte nás kontaktovat.

BOZP a pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
Školení Nakládání s chemickými látkami
Naši nejvýznamnější klienti
Pepejeans ČTU Nissan Klik Sephora Bageterie Boulevard Diton Footshop ERU Tesla Toyota Slevomat Yamaha Xella Xiaomi Colas Iveco Geberit Smarty Breno VGP Dodo Oyster Ruukki RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT Ford Saint Gobain CMI Becher Budvar Cemex Vcelka Mironet Run Czech Wolt Dell Feri NPU Solitea Skechers Hueppe Dedoles accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek GLP Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFPI spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous Futured Apps Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Telly Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona
Ověřit reference