Průvodce BOZP Zavoláme vám Chci nabídku
Novinky Zpět

BOZP pro lékárny - přehled povinností. OOPP, skladování hořlavých, chemických, toxických, omamných a psychotropních látek

15. 2. 2017
Zpět

Provozujete lékárnu nebo se teprve chystáte? A víte, jaké máte povinnosti týkající se BOZP? V tomto článku si můžete přečíst komplexní přehled povinností, které se vás při provozu lékárny na úseku BOZP týkají. Dozvíte se základní povinnosti zaměstnanců, informace o osobních ochranných pracovních prostředcích, skladování obecně, uklízení, stohování, skladování skleněných předmětů, hořlavých kapalin, vysoce toxických a jinak nebezpečných chemických látek či omamných a psychotropních látek.

Základní povinnosti BOZP pro provozovatele lékáren

Mezi základní povinnosti v oblasti BOZP, které musí provozovatelé lékáren plnit, patří:

Základní povinnost zaměstnanců lékárny

Zaměstnanci, kteří pracují v lékárně, jsou povinni dbát na BOZP - bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a to nejen vlastní, ale také ostatních zaměstnanců či osob, které se pohybují ve skladech - například řidiči, závozníci, uklízečky, pomocníci a další.

Osobní ochranné pracovní prostředky v lékárně

Zaměstnanci lékárny musí být vždy vybaveni OOPP - osobními ochrannými pracovními prostředky, konkrétně ochranným oděvem, který zahrnuje plášť, kalhoty a rukavice (kožené, textilní).

Pokud se lékárník pohybuje ve venkovních prostorách, například na rampě, měl by být vybaven prošívanou vestou nebo kabátem a pevnou ochrannou obuví.

BOZP ve skladu lékárny

Bezpečnost práce v lékárenském skladu podléhá velmi přísným pravidlům. Níže si můžete přečíst základní povinnosti a bezpečnostní opatření.

Přísný zákaz nepovolaným osobám

Do skladu lékárny platí přísný zákaz vstupu všem nepovolaným osobám.

Volné přístupové cesty

Přístupové cesty ke skladu lékárny je nutné ponechat vždy volné. Stejně tak musí zůstat průchozí všechny uličky a komunikace vedoucí do skladu. Zaměstnanci by neměli zastavovat uličky mezi regály žádnými předměty - například krabicemi.

Ohraničení plochy skladovací zóny

Na podlahách by ve skladech lékárny měly být jasně viditelné čáry, které slouží k ohraničení plochy skladovací zóny. Pokud tyto čáry přestanou být viditelné, musí být obnoveny novým nátěrem.

Úklid, čistota a hygiena

Skladovací plochy je bezpodmínečně nutné udržovat uklizené, čisté a srovnané. V lékárnách, stejně jako v ostatních zdravotnických zařízeních, platí vysoký stupeň hygieny a čistoty. Pro spolehlivý úklid lékárny doporučujeme najmout specialistu na úklid ve zdravotnictví.

Přetěžování, stabilita a nosnost regálů

Regály by neměly být přetěžovány. Důležité je také dodržovat nosnost regálů a polic. Nosnost bývá zpravidla označena přímo na regále nebo dané polici.

Zásoby lékárny musí být skladovány do regálů tak, aby nedošlo k sesuvu, což by mohlo zapříčinit pád předmětu z výšky. Předměty musí být v regále vždy dobře zajištěny a musí být zachována jejich stabilita. Stejně tak musí být uloženy bezpečně, aby nedošlo k jejich poškození či znehodnocení.

Skladování skla a skleněných předmětů

Samostatnou kapitolu tvoří skladování skla a skleněných předmětů. Při něm musí být regály obsluhovány bezpečně a je nutné je kontinuálně kontrolovat, udržovat a opravovat.

Regály musí být v jakémkoliv obsahu vždy naprosto stabilní. Regály nesmí být přetěžovány a musí na nich být uvedena maximální nosnost, která je navíc prokazatelná.

Do regálu se musí skleněné předměty skladovat tak, aby to odpovídalo jeho provedení.

U regálů je potřeba kontrolovat jejich stabilitu, tuhost spojů, svislost a vodorovnost, a to vždy před jejich uvedením do provozu, po každém přemístění či přestavení, a dále pak pravidelně nejméně 1x za rok. Výsledek kontroly musí být vždy zaznamenán a zapsán do dokumentace BOZP.

S regálem je přísně zakázáno manipulovat tak, aby to ohrožovalo bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Například do něj ani na něj nesmí lézt lidé. Pokud by regál ohrožoval zdraví a bezpečnost osob, musí být neprodleně uveden mimo provoz a musí být znemožněna jeho použitelnost, a to včetně viditelného označení.

K regálu musí být vždy zajištěn bezproblémový přístup či příjezd, tzn., že nesmí být zahrazen jiným předmětem a ani nesmí nic bránit zakládání či odebírání předmětů.

Pokud dochází k ručnímu naskladňování do regálu, který je vyšší než 180 cm, musí to být prováděno pouze z bezpečných zařízení, jako je například žebřík, schůdky nebo plošina k tomu určená.

Stohování předmětů a zboží v lékárně

Stohy je možné zakládat pouze na podlahu, a navíc jen tehdy, je-li dostatečně pevná, únosná, vodorovná a nekluzká. Do stohů mohou být rovnány pouze předměty neměnného tvaru. Předměty měnného tvaru, například pytle nebo balíky, je možná stohovat pouze v případě použití šikmých nebo stupňovitých stěn. Stohy musí být vždy stabilní a bezpečně zajištěné.

Manipulace se stohy, zejména pak odebírání z hromady, lze provádět pouze shora stohu. Je zakázáno na stoh vystupovat. Při stohování musí být dodržována maximální nosnost a výška.

Pokud potřebujete stohovat manipulační jednotky, jako jsou krabice, bedny, přepravky apod., můžete, ale jen za předpokladu, že unesou stohovací tlaky a nebudou překročeny limity stohovacích tlaků, stoh bude stabilní a bude svou konstrukcí a tvarem přizpůsoben stohování.

Výška stohu musí být následující: mezi horním předmětem a stropem musí být minimálně 10 cm volného místa.

Dojde-li ke stohování palet, je přísně zakázáno je spojovat s proložkami nebo je jiným způsobem provazovat paletovými jednotkami.

Skladování hořlavých kapalin v lékárně

Veškeré hořlavé kapaliny, které jsou uložené ve skleněných nebo jiných rozbitných obalech mohou být skladovány maximálně v množství 1 litru.

Éter je vždy skladován mimo prostory, kde se nachází ostatní hořlaviny, nebo v samostatné skříňce.

Ostatní hořlavé kapaliny, jako je například líh, benzín a další hořlaviny, mohou být skladovány pouze v samostatné skříni, která je uzaviratelná a viditelně označená, a navíc v maximálním povoleném množství, které je stanoveno na 100 litrů, přičemž z toho může být maximálně 50 litrů hořlavin první třídy. Pokud se jedná o lékárnu se zvýšeným požárním nebezpečím, nesmí v ní být skladováno více jak 250 litrů hořlavin.

Při jakékoliv manipulaci s hořlavými tekutinami, například rozlévání, ředění apod., je zakázáno používat nálevky či nádoby z umělé hmoty. Používat se smí pouze skleněné. Velice důležité je také manipulovat s hořlavinami pouze v prostorách, které jsou velmi dobře odvětrávány. V žádném případě se do těchto prostor nesmí vstupovat s otevřeným ohněm, přičemž na vstupních dveřích musí být bezpečnostní cedulka s označením “Zákaz vstupu s otevřeným ohněm a plamenem”. Dále je zakázáno pracovat s hořlavinami v místech, kde hrozí statická elektřina - například tam, kde je linoleum nebo koberec. Za žádných okolností se nedoporučuje používat jakékoliv silonové pláště ani jiné prádlo ze silonu. Vždy pracujte v bavlněném pracovním oděvu a předepsané bezpečnostní obuvi.

Skladování vysoce toxických a jinak nebezpečných chemických látek

Toxické a jiné nebezpečné chemické látky se musí skladovat v samostatných uzavřených a uzamykatelných skříních, a to odděleně podle jejich nebezpečnosti, aby nedošlo k jejich záměně nebo vzájemnému škodlivému působení.

Nakládání s vysoce toxickými látkami a jinými chemickými látkami se v lékárenském prostředí řídí samostatnými interními pravidly, které vypracovává osoba odborně způsobilá, a to podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Důležité je také, aby prostory, ve kterých se skladují toxické látky, byly velice dobře zabezpečeny pro vloupání a odcizení.

Skladování omamných a psychotropních látek

Omamné a psychotropní látky musí být v lékárně skladovány v samostatných uzamykatelných kovových skříní a velmi dobře zabezpečeny proti vloupání a odcizení. Doporučují se trezory.

Nakládání s těmito látkami ošetřuje Zákon č. 167/1998 Sb. o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.

BOZP ve zdravotnictví

BOZP pro lékárny - přehled povinností. OOPP, skladování hořlavých, chemických, toxických, omamných a psychotropních látek
Naši nejvýznamnější klienti
Pepejeans ČTU Nissan Klik Sephora Bageterie Boulevard Diton Footshop ERU Tesla Toyota Slevomat Yamaha Xella Xiaomi Colas Iveco Geberit Smarty Breno VGP Dodo Oyster Ruukki RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT Ford Saint Gobain CMI Becher Budvar Cemex Vcelka Mironet Run Czech Wolt Dell Feri NPU Solitea Skechers Hueppe Dedoles accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek GLP Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFPI spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous Futured Apps Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Telly Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona
Ověřit reference