Průvodce BOZP Zavoláme vám Chci nabídku
Novinky Zpět

Doma BIO, ale v práci hazard se životem. Statistiky, které vám vyrazí dech.

20. 12. 2015
Zpět

Tato publikace je úvahou o myšlení nad zdravým životním stylem. Týká se všech lidí, kteří pracují. Ať už dělají cokoliv, zejména pak rizikovější práci. Těch se to týká zcela bez pochyb. Tato publikace odráží určitý pohled toho, jak je člověk moderní civilizace ovlivněn reklamním tlakem všech možných léčivých a blahodárných procedur, omlazujících a života-prodlužujících přípravků či BIO potravin, ale přitom zapomíná na ochranu svého zdraví při práci, kde tráví mnoho času a kde existuje relativně vysoké riziko újmy na zdraví nebo dokonce hazardu se životem.

Jak už bylo napsáno výše, jedná se o úvahu, jejíž cílem je, aby se každý pracující člověk zamyslel nad tím, zda péče o jeho zdraví či životní styl je opravdu tak dokonalá a zda mu náhodou v ucelené skládance něco nechybí.

Jak pečujeme o své zdraví v soukromí

Existuje nepřeberné množství různých činností, které pro ochranu svého zdraví v soukromém životě děláme. Například ženy si kupují drahé kosmetické přípravky, o kterých se domnívají, že je udělají krásnější a že prodlouží jejich mladiství vzhled či dokonce celý život. Chodí do různých kosmetických a omlazovacích studií, na wellness nebo spa, pravidelně cvičí, hubnou a hlídají si svou štíhlou linii apod. To vše je bez pochyb asi fajn pro dobrý životní styl, ale položili jste si někdy otázku, k čemu vám to všechno je, když v práci například sedíte na židli, která není ergonomická, pracujete v hlučném a prašném prostředí bez ochranných pomůcek, nemáte ponětí o tom, jak poskytnout první pomoc, nejste řádně proškoleni, jak pracovat ve skladu, kde hrozí pád břemene a celkově nemáte dostatečné znalosti o právech a povinnostech týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pojďme se na to podívat pod lupou.

Časté příčiny pracovních úrazů

Nejčastějším důvodem pracovních úrazů je chybné jednání na straně zaměstnavatelů, ale i zaměstnanců. V důsledku jde o to, že nad bezpečností při práci moc nepřemýšlejí, protože si myslí, že když se jim nikdy nic nestalo, jsou z obliga. Všechno jde tak, jak má. To je ale v reálném pracovním prostředí velký omyl. Pojďme se tedy podívat na nejčastější důvody pracovních úrazů.

Nemáme ponětí, co je ergonomie práce

Nenápadné, ale přitom obrovské riziko hrozí například právě administrativním pracovníkům, kteří každý den sedí. Možná si řeknete, jaké závažné riziko jim může hrozit? Vždyť jen sedí. Ale to je právě kámen úrazu, zejména z dlouhodobého hlediska. Vemte si, že sedíte na špatné a nekvalitní židli, ve špatné poloze, bez jakýchkoliv ergonomických pravidel a zásad. Bolí vás záda? Byť jen trochu? A dokážete si představit, jak vás budou bolet za několik let, pokud v tom budete pokračovat a jaké to může mít následky? Třeba zákeřné bolesti páteře či kostrče, které mohou vyústit až k problémům s doživotními následky a s nutností podstoupit většinou komplikovanou operaci. Ano, až sem to může dojít. Zkrátka a jednoduše jen kvůli zanedbání bezpečnosti při práci. Pak už vám budou drahé krémy a života-prodlužující kosmetika doslova k ničemu.

Nedokážeme odhadnout výši rizika

Odhadnutí rizika zranění ba dokonce i smrti při práci patří též mezi běžné a často se opakující se důvody pracovních úrazů, které velká část zaměstnanců stále nezvládá. Lidé často uvažují tak, že si říkají “mám vše pod kontrolou”. Ale už to je špatně. Nikdy si nelze myslet, že máte vše zcela pod kontrolou, protože v takovém případě člověku chybí tolik potřebná a zároveň podceňovaná koncentrace. Jakmile máme totiž ponětí, že vše zvládáme, přijde neočekávaná a často nepostřehnutá situace, kterou v daný okamžik nezvládneme. A to nás může stát velkou bolest či dokonce trvalé následky.

Zaměstnavatel po nás bezpečnost nevyžaduje

Ano, i s takovým přístupem se můžete v některých firmách setkat. Zaměstnavatel po vás nikdy nevyžadoval, abyste dbal(a) na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, nikdy po vás nechtěl, abyste nějakou pracovní činnost dělal jinak, pozorněji nebo dokonce bezpečněji. Není to nic zcela výjimečného, stává se to velmi často. Někteří zaměstnavatelé prostě bezpečnost při práci nepovažují za nijak důležitou, ale je do chvíle, než přijde první průšvih. Povinností, které má zaměstnavatel z pohledu BOZP je víc než dost, ale kolikrát není plněna ani to nejzákladnější.

O potenciálním nebezpečí nevíme

Velmi často se také stává, že zaměstnanci o potenciálním nebezpečí pracovního úrazu ani nevědí. Ne, že by nechtěli vědět, ale zaměstnavatel je s nimi buď neseznámí, například prostřednictvím školení BOZP, nebo žádná pravidla ani postupy jím nejsou definovány, protože bezpečnost práce pro něj není nijak důležitá.

Zaměstnavatel bezpečnost řeší, ale zaměstnanci ji nedodržují

Zde se dostáváme k věci, která bývá též velkým problémem a tentokrát je na straně samotných zaměstnanců. Více o této problematice se dočtete níže.

Zaměstnance většinou bezpečnost práce nezajímá

Podle našich vstupních průzkumů a hloubkových rozhovorů, které si děláme při práci s některými klienty a jejich zaměstnanci, víme, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) pro ně nemá moc velký význam. Pojďme se podívat na konkrétní výstupy našich průzkumů.

Co říkají průzkumy a hloubkové rozhovory?

Data těchto průzkumů jsou za období let 2008 až 2015.

Malé a střední firmy s nízkým pracovním rizikem
Zaměstnanci malých a středních firem do 25 zaměstnanců jsou na tom s pohledem na BOZP v současnosti (2015) velmi špatně. Překvapivě i v méně náročném provozu, jako je např. administrativa. Ale pozor, i tento druh práce má obrovská rizika. Větší než si myslíte. O tom si ale řekneme trochu později. Zaměstnanci těchto firem zkrátka nemají zájem, protože prý nemají motivaci a buď nejsou vůbec nebo mizerně informováni.

Malé a střední firmy se středním pracovním rizikem
U malých a středních firem se středním pracovním rizikem, kde hrozí nebezpečí úrazu nebo dokonce úmrtí při práci, jsou na tom jejich zaměstnanci o něco lépe. Jde nejčastěji o dělníky nebo řidiče z povolání. Zde už si někteří uvědomují, že při práci se může stát ledaco. Často také mají už nějaké ty zkušenosti, ať už vlastní nebo z doslechu od kolegů. V těchto firmách si už zaměstnanci své zdraví začínají trochu hlídat a dokonce se i zajímat u problematiku BOZP.

Malé a střední firmy s vysokým pracovním rizikem
Zaměstnanci, jejichž práce je zařazena na nejvyšší stupeň pracovního rizika, mezi něž patří například horolezci, záchranáři nebo ti, kteří pracují ve slévárenském, hutním a těžkém průmyslu, ale také ti, kteří pracují s chemikáliemi či jinými toxickými nebo těkavými látkami, berou BOZP oproti ostatním mnohem vážněji, ale stále mají určité mezery a nevyužívají potenciálu, který BOZP bez pochyb má.

Co říkají průzkumy po zavedení BOZP do firmy

Další průzkumy, které v naší firmě děláme, jsou průzkumy po zavedení BOZP do firmy. Ty provádíme průběžně od samotného začátku implementace BOZP a vyhodnocujeme je nejdříve po jednom roce. Cílem těchto průzkumů je, abychom věděli, jak o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci přemýšlí zaměstnanci i zaměstnavatelé s odstupem času po jejím zavedení do reálného pracovního prostředí. Zkrátka chceme vědět, zda to, co děláme, má po nějakém čase vliv nejen na samotnou ochranu zdraví při práci, ale také, zda si obě zúčastněné strany uvědomují, co zanedbávali a jaké to mohlo mít následky.

Nejčastější mínění zaměstnanců

Nejzajímavější odpovědi zaměstnanců při dotazování po zavedení BOZP do firmy:

“Vůbec jsem netušila, že řešení BOZP může mít nějaký vliv na můj zdravotní stav. Až teprve po jeho zavedení jsem si uvědomila, že nemohu myslet jen na péči o zdraví v soukromí, ale také v práci, kde mi hrozí mnohem větší riziko než jsem si myslela.”

“Pracuji jako programátor, takže celý den sedím. Asi jako každý, kdo má sedavou práci, mám i já pravidelné bolesti zad a páteře. Ti moudřejší jako já, chodí cvičit, aby úplně nezakrněli. Já ale doposud vůbec nevěděl, že důležité je pamatovat na to, jak a na čem mám sedět nebo třeba, co mám dělat během práce, když mám bolesti.”

Nejčastější mínění zaměstnavatelů

Nejzajímavější odpovědi zaměstnavatelů při dotazování po zavedení BOZP do firmy:

“Dlouhou dobu jsem se BOZP vyhýbal, i přesto, že jsem moc dobře věděl, že ze zákona je to povinné. Měl jsem stále ponětí, že je to jen jakási „buzerace“, která k ničemu nevede. Když jsem si ale jednou povídal se svým obchodním partnerem, který mi vyprávěl, že se u něj ve firmě přihodil vážný pracovní úraz, který by bez všech potřebných bezpečnostních pravidel neustál, úplně jsem se vyděsil. To byl důvod, proč jsem to začal řešit. A nakonec jsem zjistil, že to má i jiné než právní opodstatnění. Zejména zaměstnanci jsou teď spokojenější.”

“Mám autoservis o deseti zaměstnancích. Jeden z kluků mi často říkal, proč neřešíme bezpečnost práce, že je v dílně několik věcí, které by mohli být nebezpečné. A já to stále neřešil. Pak mi to jednoho dne nedalo a šel jsem za ním a zeptal se ho, proč to pořád tak řeší? Odpověděl mi, že v autoservisu, ve kterém dříve pracoval, bezpečnost svých zaměstnanců řešili na vysoké úrovni, a tady, ač jsme skvělý tým, o tom neslyšel ještě ani slovo. Také mi řekl, že jednou se stal pracovní úraz a vzhledem k tomu, že zaměstnavatel měl BOZP v naprostém pořádku, neměl žádné větší problémy. Dodatečně je pak ještě nechal proškolit, jak pracovat s rampou. Tak jsem se o to začínal zajímat a přestalo to pro mě být bezpředmětné. Uvědomil jsem si, že si svých zaměstnanců vážím a že mi není lhostejná jejich bezpečnost tam, kde tráví mnoho času a vydělávají peníze nejen sobě, ale i mně.”

Závěrem? Zajímejte se o vlastní bezpečnost při práci!

Nebuďte lhostejní k ochraně svého zdraví při práci. Vždyť se to týká vás, ať už jste zaměstnavatel nebo zaměstnanec. A nezapomeňte, že máte svá práva a ty je třeba využít. Zkuste se zamyslet nad tím, kde hrozí reálná nebezpečí vašeho zdraví. Nejen v soukromém životě, ale zejména v práci. Jako profesionálové z CRDR vám pomůžeme odhalit rizika, která na vás číhají na každém kroku, kontaktujte nás.

CRDR s.r.o.
BOZP.cz

Doma BIO, ale v práci hazard se životem. Statistiky, které vám vyrazí dech.
Naši nejvýznamnější klienti
Pepejeans ČTU Nissan Klik Sephora Bageterie Boulevard Diton Footshop ERU Tesla Toyota Slevomat Yamaha Xella Xiaomi Colas Iveco Geberit Smarty Breno VGP Dodo Oyster Ruukki RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT Ford Saint Gobain CMI Becher Budvar Cemex Vcelka Mironet Run Czech Wolt Dell Feri NPU Solitea Skechers Hueppe Dedoles accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek GLP Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFPI spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous Futured Apps Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Telly Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona
Ověřit reference