Průvodce BOZP Zavoláme vám Chci nabídku
Novinky Zpět

Inspektorát bezpečnosti práce - co řeší, jaké má pravomoci, kompetence, a jak podat stížnost nebo podnět ke kontrole?

1. 2. 2016
Zpět

Inspektorát bezpečnosti práce není zcela správný název pro tento úřad. Celý správný název je Státní úřad inspekce práce (zkratka SÚIP). Jedná se o úřad, který je veden Ministerstvem práce a sociálních věcí a jeho hlavním úkolem je kontrolovat, zda podnikatelské subjekty dodržují povinnosti týkající se pracovněprávních předpisů a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen BOZP). Jaké má pravomoci a co je v jeho kompetencích?

Hlavní telefonní číslo je tel.: +420 950 179 101 a nebo www.suip.cz/kontakty

Mimo kontrolní činnost patří mezi další úkoly Státního inspektorátu práce také poradenství, konzultace a osvěta.

Cílem tohoto úřadu není potlačování, nýbrž preventivní činnost, jejíž úkolem je zejména eliminovat a předcházet pracovním úrazům, haváriím, nemocem z povolání apod.

Jaké jsou pravomoci a kompetence SÚIP

SÚIP se řídí zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Tento zákon stanovuje pravomoci a kompetence inspekce práce jako kontrolního orgánu, který má na starosti zaměstnanost, dodržování povinností týkající se ochrany pracovněprávních vztahů, ale také pracovních podmínek zaměstnanců. Úřad se také stará o práva a povinnosti svých inspektorů a kontrolovaných podnikatelských subjektů a zároveň řeší sankce a pokuty za porušování povinností, které se týkají zaměstnanosti, pracovněprávních vztahů a BOZP.

Konkrétní kontrolní činnost provádí inspektoři buď Státního úřadu inspektorátu práce (SÚIP) nebo oblastních inspektorátů práce (OIP) v dané oblasti či kraji. Při kontrolách se zaměřují zejména na to, zda podnikatelé plní své povinnosti, které upravuje § 3 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Jedná se především o plnění právních předpisů, při kterých mají zaměstnanci, odborové orgány, rady zaměstnanců nebo zástupců pro oblast BOZP povinnosti v oblasti pracovněprávních vztahů. Kontrolují například, jak jsou zaměstnanci odměňováni, zda dostávají náhrady mezd nebo zda jsou dodržovány pracovní podmínky - například pracovní doba a doba odpočinku.

SÚIP a OIP mají právo

SÚIP a OIP nemají právo

Jaké jsou práva zaměstnanců vůči zaměstnavatelům

Pokud se zaměstnanec domnívá, že jeho zaměstnavatel nedodržuje pracovněprávní předpisy nebo bezpečnost a ochranu zdraví při práci, má právo:

Jak fungují kontroly inspektorátu práce

Každý zaměstnanec, který se domnívá, že jeho zaměstnavatel porušuje povinnosti týkající se pracovněprávních vztahů nebo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, má právo podat orgánům inspekce práce podnět ke kontrole či prošetření dané události.

Každý podnět musí ale spadat do působnosti tohoto úřadu, proto důrazně doporučujeme, aby si každý zaměstnanec řádně přečetl výše uvedené informace, kde je popsáno, co do kompetencí a pravomocí SÚIP nebo OIP spadá či nikoliv. Tyto informace naleznete pod nadpisy “SÚIP a OIP mají právo” a “SÚIP a OIP nemají právo”.

Možnosti podání podnětů jsou popsány též výše pod nadpisem “Jaké jsou práva zaměstnanců vůči zaměstnavatelům”.

Jakmile zaměstnanec odešle žádost o prověření dané události, příslušný oblastní inspektorát práce provede kontrolu zaměstnavatele. Za jak dlouho bude kontrola provedena úřad nesděluje, ale je velmi pravděpodobné, že to bude otázka několika týdnů, maximálně měsíců.

Inspektorát práce zkontroluje u zaměstnavatele zejména to, zda dodržuje právní předpisy týkající se oblasti, na kterou zaměstnanec upozornil svým podnětem - například dodržování bezpečnosti práce nebo pracovněprávních předpisů. Pokud úřad dojde ke zjištění, že došlo k porušení zákona, většinou uloží zaměstnavateli nápravná opatření včetně termínu plnění. Inspektorát práce může zaměstnavateli za porušení zákona udělit pokutu.

Jak podat stížnost nebo podnět ke kontrole na inspektorát práce

V případě, že jako zaměstnanec máte oprávněné podezření z porušování pracovněprávních předpisů nebo bezpečnosti práce vaším zaměstnavatelem, můžete svou stížnost nebo podnět k prošetření události podat přímo na příslušném oblastním inspektorátu práce (OIP) nebo na Státním úřadu inspekce práce (SÚIP).

Co si připravit?

Pokud se rozhodnete podat stížnost, ať už se týká pracovněprávní předpisy nebo bezpečnost práce, je vhodné si s sebou připravit dokumenty, které dokládají skutečnosti, jež považujete za protiprávní. Jednoduše řečeno nestačí přijít na kontrolní úřad a říct, že si chcete stěžovat. Čím více toho přinesete nebo zašlete a čím více doložíte podkladů či důkazů, tím rychleji a jednodušeji se vše vyřídí.

Může to být například:

Připravte si také identifikaci zaměstnavatele Velmi důležité je připravit pro kontrolní orgán také informace pro identifikaci zaměstnavatele, tedy název a sídlo firmy, IČ a místo výkonu pracovní činnosti.

Nezapomeňte přiložit

Stížnost je možné podat také anonymně.

Nemusíte se obávat
Nemusíte se obávat, že by zaměstnavatel zjistil, že jste stížnost nebo podnět k prošetření události podali právě vy. Pokud si to tedy nebudete výslovně přát.

Kontrolní orgány inspekce a bezpečnosti práce mají zákonnou povinnost zachovat mlčenlivost o totožnosti stěžovatele - odesílatele.

Inspektorát vás bude informovat
Pokud uvedete vaše nacionály a doručovací adresu, nebudete tedy posílat stížnost anonymně, po dokončení kontroly vám orgán inspekce a bezpečnosti práce pošle informace o výsledku kontroly, a to včetně informace, zda vámi podaná stížnost byla kontrolou potvrzena či nikoliv.

SÚIP vs OIP

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) má v České republice osm tzv. oblastních inspektorátů, které se zkratkovitě nazývají OIP, tedy Oblastní inspektoráty práce.

Kontakt na Státní úřad inspekce práce - SÚIP

Státní úřad inspekce práce
Kolářská 451/13
746 01 Opava

75046962
Telefon + 420 950 179 101
Fax + 420 553 626 672
E-mail opava@suip.cz
E-podatelna epodatelna@suip.cz
Poradenství poradenstvi@suip.cz
Datová schránka cmwaazf
Č. účtu 1024821/0710

Generálním inspektorem je v současnosti (2016) pan Mgr. Ing. Rudolf Hahn.

Úřední hodiny pro styk s veřejností

pondělí: 08,00 – 17,00
úterý: 08,00 – 14,00
středa: 08,00 – 17,00
čtvrtek: 08,00 – 14,00
pátek: 08,00 – 14,00

Kontakty na oblastní inspektoráty práce - OIP

OIP Hlavní město Praha
Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze
Kladenská 103/105
160 00 Praha 6

IČ: 75046962
Telefon: +420 950 179 310
Fax: +420 950 179 309
E-mail: praha@suip.cz
E-podatelna: epodatelna@suip.cz
Datová schránka: dqiefdg

OIP Středočeský kraj
Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze
Ve Smečkách 29
110 00 Praha 1

IČ: 75046962
Telefon: +420 950 179 400
Fax: +420 950 179 401
E-mail: stredni.cechy@suip.cz
E-podatelna: epodatelna@suip.cz
Datová schránka: nhtefdc

OIP Jihočeský kraj a Vysočina
Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích
Vodní 21
370 06 České Budějovice

IČ: 75046962
Telefon: +420 950 179 511
Fax: +420 950 179 505
E-mail: budejovice@suip.cz
E-podatelna: epodatelna@suip.cz
Datová schránka: n7wefgn

OIP Plzeňský a Karlovarský kraj
Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni
Schwarzova 27
301 00 Plzeň

IČ: 75046962
Telefon: +420 950 179 611
Fax: +420 950 179 610
E-mail: plzen@suip.cz
E-podatelna: epodatelna@suip.cz
Datová schránka: uiqeezx

OIP Ústecký a Liberecký kraj
Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem
SNP 2720/21
400 11 Ústí nad Labem

IČ: 75046962
Telefon: +420 950 179 711
Fax: +420 950 179 719
E-mail: usti@suip.cz
E-podatelna: epodatelna@suip.cz
Datová schránka: xy7efgi

OIP Královéhradecký a Pardubický kraj
Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové
Říční 1195
501 01 Hradec Králové

IČ: 75046962
Telefon: +420 950 179 800
GSM brána: +420 739 327 170
Fax:: +420 950 179 899
E-mail: hradec@suip.cz
E-podatelna: epodatelna@suip.cz
Datová schránka: 8sgefgc

OIP Jihomoravský a Zlínský kraj
Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně
Milady Horákové 3
658 60 Brno

IČ: 75046962
Telefon: +420 950 179 900
Fax: +420 950 179 901
E-mail: brno@suip.cz
E-podatelna: epodatelna@suip.cz
Datová schránka: a9heffd

OIP Moravskoslezský a Olomoucký kraj
Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj
Živičná 2
702 69 Ostrava

IČ: 75046962
Telefon: +420 950 179 211
E-mail: ostrava@suip.cz
E-podatelna: epodatelna@suip.cz
Datová schránka: 5bzeezt

CRDR s.r.o.

Inspektorát bezpečnosti práce - co řeší, jaké má pravomoci, kompetence, a jak podat stížnost nebo podnět ke kontrole?
Naši nejvýznamnější klienti
Pepejeans ČTU Nissan Klik Sephora Bageterie Boulevard Diton Footshop ERU Tesla Toyota Slevomat Yamaha Xella Xiaomi Colas Iveco Geberit Smarty Breno VGP Dodo Oyster Ruukki RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT Ford Saint Gobain CMI Becher Budvar Cemex Vcelka Mironet Run Czech Wolt Dell Feri NPU Solitea Skechers Hueppe Dedoles accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek GLP Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFPI spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous Futured Apps Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Telly Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona
Ověřit reference