Průvodce BOZP Zavoláme vám Chci nabídku
Novinky Zpět

Zamknout a označit: Základy bezpečnostních postupů systému LOTO (Lockout/Tagout)

6. 8. 2023
Zpět

V dnešním rychle se vyvíjejícím průmyslovém světě je bezpečnost na pracovišti klíčovou prioritou. Abychom zajistili, že pracovníci jsou chráněni před nebezpečnými energiemi, které mohou být uvolněny z průmyslových zařízení, je nezbytné používat správné postupy a protokoly. Jedním z nejdůležitějších postupů, který hraje zásadní roli v bezpečnosti pracovišť po celém světě, je systém Lockout/Tagout, často označovaný zkratkou LOTO. Co je Lockout/Tagout, jaký je jeho význam a jaké jsou jeho principy?

Obsah článku:

Definice a význam systému Lockout/Tagout (LOTO)

Systém Lockout/Tagout (zamknout/označit), zkráceně LOTO, je bezpečnostní procedura, která zajišťuje, že nebezpečné zařízení je správně vypnuto a nemůže být znovu spuštěno, dokud nejsou dokončeny všechny údržbářské nebo opravné práce. Proces "zamknutí" zahrnuje fyzické zajištění zařízení pomocí zámku, zatímco "označení" zahrnuje připevnění visačky, která informuje ostatní o důvodu uzamčení a identitě osoby, která zařízení zamkla.

V průmyslovém a výrobním prostředí se často setkáváme se zařízeními, která pracují s vysokým napětím, tlakem nebo teplotou. Tyto energie mohou být smrtelně nebezpečné, pokud nejsou správně kontrolovány. Představte si například, že technik provádí údržbu na stroji a někdo nevědomky stroj spustí. Důsledky mohou být katastrofální. LOTO je zde proto, aby takovým situacím předcházel.

Definice a význam systému Lockout/Tagout (LOTO)

Příklad: V jedné výrobní společnosti došlo k tragické nehodě, kdy pracovník prováděl údržbu na tiskovém stroji. Stroj nebyl správně uzamčen a označen, a když jiný pracovník stroj náhodou spustil, technik byl vážně zraněn. Tato nehoda byla přímým důsledkem nedodržení LOTO postupů.

LOTO tedy nejenže chrání pracovníky před fyzickým zraněním, ale také pomáhá předcházet materiálním škodám na zařízení a ztrátám výrobního času. V dnešní době, kdy je důraz kladen na efektivitu a produktivitu, je dodržování těchto postupů nejen otázkou bezpečnosti, ale také ekonomické efektivity.

Rozdíl mezi Lockout a Tagout

Ačkoli se termíny "Lockout" a "Tagout" často používají zaměnitelně, mají odlišné významy:

Je důležité si uvědomit, že zatímco uzamčení fyzicky zabraňuje spuštění zařízení, označení má informační charakter. V ideálním případě by pro maximální bezpečnost měly být použity oba postupy společně.

Historie a vývoj systému Lockout/Tagout

V průběhu let se průmyslový sektor vyvíjel a s ním i potřeba zabezpečení a ochrany pracovníků. Ačkoli mnoho moderních bezpečnostních postupů může působit jako samozřejmost, vznikly jako reakce na konkrétní incidenty a nehody, které ukázaly potřebu lepších pracovních postupů. Lockout/Tagout (LOTO) není výjimkou.

Začátky LOTO sahají do doby, kdy průmyslová revoluce s sebou přinesla masovou výrobu a s ní i zvýšené riziko pracovních úrazů. Stroje byly často komplexní, rychlé a nebezpečné. Pracovníci, kteří na nich pracovali, byli často vystaveni riziku zranění, zejména během údržby nebo oprav. V první polovině 20. století docházelo ke zvýšenému nárůstu vážných pracovních úrazů a smrtelných nehod způsobených zejména nezajištěnými stroji. Tyto incidenty pak vedly k novým požadavkům na lepší bezpečnostní postupy.

Bylo jasné, že je potřeba používat systém, který by fyzicky zastavil stroje a zařízení a zároveň informoval ostatní o tom, že je zařízení mimo provoz. V 80. letech 20. století začaly vládní agentury a průmyslové organizace vytvářet formální postupy a standardy pro LOTO. V USA například agentura OSHA (Occupational Safety and Health Administration) vydala v roce 1989 standardy pro kontrolu nebezpečné energie, které formálně definovaly a požadovaly LOTO postupy pro určité průmyslové sektory.

Dnes je LOTO považováno za základní bezpečnostní postup v mnoha odvětvích po celém světě. Jeho význam a potřeba je uznávána nejen z hlediska ochrany pracovníků, ale také z hlediska efektivity a produktivity zejména v průmyslu.

Základní principy LOTO

Lockout/Tagout, často označovaný zkratkou LOTO, je základním kamenem bezpečnosti práce v průmyslovém prostředí. Abychom plně pochopili jeho význam a důležitost, je nezbytné se seznámit s jeho základními principy.

Co znamená "zamknout" a "označit"?

Typy energií, které může LOTO kontrolovat

Systém LOTO je navržen tak, aby kontroloval různé typy nebezpečných energií, mezi které patří:

Rizika spojená s nezajištěným zařízením

Nezajištěné zařízení může být smrtelně nebezpečné! Pokud stroj není správně vypnut a zabezpečen, může dojít k náhodnému nebo nechtěnému spuštění, což může způsobit vážné zranění nebo dokonce smrt.

Kromě fyzického zranění může nezajištěné zařízení způsobit také materiální škody, což může vést k vysokým nákladům na opravy a ztrátě výrobního času.

Kroky pro správné provedení LOTO

Správné provedení systému Lockout/Tagout (LOTO) je nezbytné pro zajištění bezpečnosti pracoviště. Každý krok je důležitý a vyžaduje pečlivou pozornost a dodržování. Postupujte podle tohoto průvodce krok za krokem.

1. Příprava na vypnutí

Před zahájením postupu je důležité provést důkladnou kontrolu zařízení a identifikovat všechny zdroje energie. To zahrnuje nejen hlavní zdroje, ale také všechny sekundární zdroje, které by mohly být přehlédnuty.

2. Oznámení všem dotčeným osobám

Před zahájením je také naprosto nezbytné informovat všechny pracovníky v oblasti o nadcházejícím uzamčení. To zahrnuje nejen techniky, kteří budou provádět údržbu, ale také ostatní pracovníky, kteří by mohli být ovlivněni vypnutím zařízení.

3. Vypnutí zařízení

Zařízení by mělo být vypnuto standardním způsobem, jak je uvedeno v manuálu nebo provozních pokynech. To zajišťuje, že zařízení je v bezpečném stavu před zahájením LOTO postupu.

4. Izolace systému (de-energizace)

Po vypnutí zařízení je důležité izolovat všechny zdroje energie. To může zahrnovat odpojení elektrických zdrojů, uzavření ventilů nebo odpojení hydraulických nebo pneumatických systémů.

5. Odstranění reziduální nebo uložené energie

I po vypnutí a izolaci zařízení v něm může stále zůstat určitá reziduální energie. Tato energie může být uložena v kondenzátorech, pružinách nebo tlakových nádržích. Je důležité před zahájením údržby tuto energii bezpečně uvolnit.

6. Proces uzamčení a označení

Jakmile je zařízení vypnuto a všechny zdroje energie jsou izolovány, může začít proces uzamčení. To zahrnuje umístění zámku na zařízení tak, aby nemohlo být znovu spuštěno. Po uzamčení by měla být k zařízení připevněna visačka, která informuje ostatní o důvodu uzamčení a identitě osoby, která zařízení zamkla.

Kroky pro správné provedení LOTO

Zařízení a nástroje používané v LOTO

Správné provedení Lockout/Tagout (LOTO) postupu vyžaduje specifické nástroje, které zajišťují, že zařízení nebo stroj je bezpečně izolován od všech zdrojů energie. Výběr správného vybavení je pro účinnost celého procesu klíčový.

Zařízení a nástroje používané v LOTO

Jak vybrat správné vybavení pro různé aplikace?

Výběr správného vybavení závisí na konkrétní aplikaci a potřebách:

Výzvy a běžné chyby v LOTO

Existuje několik běžných chyb a výzev, které mohou komplikovat nebo dokonce zmařit účinnost tohoto bezpečnostního systému.

Příklady situací, kdy LOTO může selhat

Doporučení pro předcházení těmto chybám

Legislativa a standardy

Ačkoli LOTO postup je v mnoha zemích legislativně zakotven, u nás je situace specifická. V České republice není zavedení procedury Lockout/Tagout zatím jednoznačně legislativně vyžadováno. Nicméně zavedení tohoto systému může pomoci zaměstnavatelům splnit základní povinnosti stanovené v zákoníku práce, zejména v oblasti prevence rizik a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Zákoník práce – Zákon č. 262/2006 Sb.

Zákon č. 309/2006 Sb.

Nařízení vlády č.378/2001 Sb.

Nařízení vlády 176/2008 Sb.

Směrnice rady 89/655/EHS

Ačkoli v České republice není systém LOTO jednoznačně legislativně vyžadován, jeho zavedení může pomoci zaměstnavatelům splnit základní povinnosti stanovené v zákoníku práce a dalších legislativních dokumentech. Na mezinárodní úrovni, zejména v rámci EU, existují směrnice, které stanovují minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s pracovním zařízením. Pro zaměstnavatele je důležité být si vědom těchto požadavků a zajistit, aby byly splněny, aby se zabránilo nehodám na pracovišti a chránilo zdraví a bezpečnost zaměstnanců.

Zamknout a označit: Základy bezpečnostních postupů systému LOTO (Lockout/Tagout)
Naši nejvýznamnější klienti
Pepejeans ČTU Nissan Klik Sephora Bageterie Boulevard Diton Footshop ERU Tesla Toyota Slevomat Yamaha Xella Xiaomi Colas Iveco Geberit Smarty Breno VGP Dodo Oyster Ruukki RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT Ford Saint Gobain CMI Becher Budvar Cemex Vcelka Mironet Run Czech Wolt Dell Feri NPU Solitea Skechers Hueppe Dedoles accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek GLP Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFPI spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous Futured Apps Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Telly Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona
Ověřit reference