Průvodce BOZP Zavoláme vám Chci nabídku
Novinky Zpět

Přestávky v práci a bezpečnostní přestávky. Zákoník práce, povinnosti a nároky

13. 10. 2020
Zpět

Víte, jaké máte jako zaměstnavatel, ale i zaměstnanec práva a povinnosti týkající se přestávek na pracovišti? Přečtěte si ucelené informace zaměřené na povinné přestávky v práci na jídlo a oddech a bezpečnostní přestávky. Jaké jsou rozdíly, co říká zákoník práce a jaké máte nároky?

Obsah článku:

Zákoník práce a přestávky

Chcete-li si nárokovat přestávky v práci, je nutné nejdříve rozlišovat pracovní přestávku a bezpečnostní přestávku. Každá má jinou definici a jiné požadavky, které jsou podrobněji uvedeny v Zákoníku práce, konkrétně v §§ 88 a 89. V tomto článku se dočtete vše podstatné o těchto zákonných povinnostech.

Další legislativa

Co je přestávka v práci?

Přestávka v práci představuje pro zaměstnavatele povinnost poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku na jídlo a oddech po dobu minimálně 30 minut. U mladistvých zaměstnanců má zaměstnavatel povinnost jim poskytnou přestávku v práci nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce.

Nezapomeňte: Přestávka v práci se nezapočítává do pracovní doby.

Povinnost ukládá: § 88 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce

Přestávka bez přerušení provozu

V případě, že se jedná o pracovní činnost, která nemůže být přerušena, např. z důvodu technologického postupu, musí být zaměstnanci poskytnuta přiměřená doba na jídlo a oddech. Konkrétní minimální čas přestávky není přesně definován. U mladistvých zaměstnanců platí, že mají nárok na 30 minutovou přestávku.

Nezapomeňte: Doba přestávky bez přerušení provozu se započítává do pracovní doby.

Rozdělení přestávek na více časových úseků

Přestávka v práci na jídlo a oddech nemusí trvat celých 30 minut v kuse. Je možné ji rozdělit, avšak pouze tak, aby jedna její část trvala minimálně 15 minut. Přestávku není možné čerpat na začátku a konci pracovní doby.

Co je bezpečnostní přestávka?

Bezpečnostní přestávka se řídí zvláštními právními předpisy a nárok na ní mají pouze zaměstnanci, kteří:

Nezapomeňte: Bezpečnostní přestávku není možné vybírat na začátku a konci pracovní doby. Započítává se však do pracovní doby. Probíhá-li pracovní přestávka na jídlo a oddech současně s bezpečnostní přestávkou, započítává se do pracovní doby zaměstnance.

Povinnost ukládá: § 89 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce

Bezpečnostní přestávky při zátěži teplem

Nejsou-li dodrženy hodnoty zátěže teplem při práci zařazené do třídy IIb až V podle přílohy č.1 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., je zaměstnavatel povinen uplatňovat režim střídání práce a bezpečnostní přestávky na pracovišti.

Povinnost ukládá: § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Bezpečnostní přestávky při zátěži chladem

Bezpečnostní přestávku lze uplatňovat také v případě, že zaměstnanec vykonává práci po dobu delší jak 2 hodiny za směnu v teplotě 4 °C a nižší. V takovém případě má nárok na bezpečnostní přestávku po dobu minimálně 10 minut.

Nárok vzniká také tehdy, nemůže-li zaměstnanec pracovat s materiálem, jehož teplota je 10 °C a nižší, v ochranných rukavicích, ale pouze nechráněnou rukou, protože to druh práce vyžaduje. V takovém případě musí zaměstnavatel zajistit zaměstnanci po dokončení této práce bezpečnostní přestávku v trvání minimálně 5 minut.

Povinnost ukládá: § 7 odst. 2 a 3 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Bezpečnostní přestávky při fyzické a lokální svalové zátěži

Bezpečnostní přestávky, případně zajištění střídání činnosti nebo zaměstnanců, mohou nárokovat také pracovníci, jejichž činnost je spojená s celkovou fyzickou a lokální svalovou zátěží, která přesahuje hygienické limity. Přestávka musí trvat 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí práce.

Povinnost ukládá: § 25a odst. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Bezpečnostní přestávky při práci v nepřirozené poloze

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnostní přestávky zaměstnancům, kteří pracují v nepřirozené poloze po dobu, která překračuje hygienické limity. V takovém případě má zaměstnanec právo na přestávku v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí práce. Přestávka může být nahrazena střídáním činností nebo zaměstnanců.

Povinnost ukládá: § 27a odst. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Bezpečnostní přestávky při ruční manipulaci s břemenem

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnostní přestávky zaměstnancům, kteří překračující hygienické limity pro ruční manipulaci s břemeny. Zaměstnanec má právo na přestávku v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí práce. Přestávka může být nahrazena střídáním činností nebo zaměstnanců.

Povinnost ukládá: § 30 odst. 3 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Bezpečnostní přestávky při monotónní práci a vnuceném tempu

Pracuje-li zaměstnanec ve vnuceném pracovním tempu, nebo vykonává-li monotónní práci, vzniká mu tím nárok na bezpečnostní přestávku v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí práce. Přestávka může být nahrazena střídáním činností nebo zaměstnanců.

Povinnost ukládá: § 33 odst. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Bezpečnostní přestávky při zrakové zátěži

V zájmu omezení nepříznivého vlivu zrakové zátěže na zaměstnance musí zaměstnavatel zajistit bezpečnostní přestávky trvající alespoň 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí práce. Přestávka může být nahrazena střídáním činností nebo zaměstnanců.

Povinnost ukládá: § 35 odst. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Bezpečnostní přestávky při práci s rizikovými faktory

Povinnost zařadit bezpečnostní přestávky do průběhu směny má zaměstnavatel v případě, že je pracovní činnost zaměstnance zařazena dle zákona o ochraně zdraví do rizikové skupiny, která vyžaduje nezbytné a nepřetržité používání OOPP nebo musí zaměstnanec dle nařízení zaměstnavatele nepřetržitě používat jiné ochranné prostředky, které mu ztěžují pohyb, dýchání, vidění apod.

Po celou dobu bezpečnostní přestávky nesmí být zaměstnanec vystaven žádnému rizikovému faktoru, který přesahuje hygienické limity.

Povinnost ukládá: § 39 odst. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Bezpečnostní přestávky řidiče

Podnikatel v silniční dopravě, který tuto činnost provozuje velkými vozidly, má povinnost po 6 hodinách přerušit práci přestávkou v trvání minimálně 30 minut. Přesáhne-li doba práce 9 hodin po sobě jdoucích, musí být přestávka alespoň 45 minut. Je možné ji rozdělit do více částí v trvání minimálně 15 minut.

Povinnost ukládá: § 9b odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb.

Řidič vozidla do 3,5 tuny

Pro zaměstnance, který řídí automobilu do 3,5 tuny a nevztahují se na ně žádné zvláštní předpisy, je stanovena max. doba řízení na 4,5 hodiny. Po této době je povinen zastavit, přerušit řízení a vyčerpat bezpečnostní přestávku po dobu minimálně 30 minut.

Pozor ale, za dobu řízení se považuje také přestávka kratší 15 minut. Bezpečnostní přestávku lze rozdělit do dvou částí v trvání minimálně 15 minut zařazených do doby řízení. Po dobu přestávky nesmí řidič vykonávat práci spojenou s řízením. Může jen dozorovat vozidlo nebo náklad.

Povinnost ukládá: Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 168/2002 Sb. odst. 3 písm. a)

Řidič vozidla nad 3,5 tuny

Na provozovatele vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravy se vztahuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85. V tomto nařízení se o povolené době řízení a bezpečnostních přestávkách píše v článku 6,7,8 a 9.

Podrobnější informace se dočtete v článku Bezpečnostní přestávky řidičů osobních a nákladních automobilů

Přestávky v práci a bezpečnostní přestávky. Zákoník práce, povinnosti a nároky
Naši nejvýznamnější klienti
Pepejeans ČTU Nissan Klik Sephora Bageterie Boulevard Diton Footshop ERU Tesla Toyota Slevomat Yamaha Xella Xiaomi Colas Iveco Geberit Smarty Breno VGP Dodo Oyster Ruukki RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT Ford Saint Gobain CMI Becher Budvar Cemex Vcelka Mironet Run Czech Wolt Dell Feri NPU Solitea Skechers Hueppe Dedoles accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek GLP Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFPI spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous Futured Apps Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Telly Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona
Ověřit reference