Průvodce BOZP Zavoláme vám Chci nabídku
Novinky Zpět

Profesní astma jako nemoc z povolání. Příznaky, rizika a prevence

15. 3. 2021
Zpět

Máte podezření na astma a myslíte si, že vám vzniklo v souvislosti s pracovním prostředím? Pak to může být tzv. profesní astma, které je zařazeno na seznam nemocí z povolání. Než celou záležitost ale začnete řešit, přečtěte si něco více o tom, co je profesní astma, jaké jsou jeho příznaky a rizika, jak mu předcházet nebo jak probíhá jeho uznání jako nemoc z povolání.

Obsah článku:

Co je profesní astma?

Profesní astma, nebo také astma z povolání, je chronický zánět dýchacích cest, které je způsobeno vdechováním výparů a plynů z chemikálií, prachu nebo jiných látek vznikajících při práci. Profesní astma může být důsledkem expozice látce, na kterou je jedinec citliví. Taková látka může způsobit alergickou nebo imunologickou reakci. Může trvat nějaký čas, než si profesního astmatu při práci všimnete. Důvodem je to, že nějakou chvíli trvá, než se váš imunitní systém stane citlivým na spouštěče.

Pokud se při pracovní činnosti objeví příznaky astmatu, může to být profesní astma. V případě, že jedinec měl astma v dětství a projeví se po dlouhé době při práci, nejedná se o profesní astma, ale o astma zhoršené prací. Podobně je tomu v případě, kdy jedinec astma má z minulosti a vlivem pracovních podmínek či prostředí dojde k jeho zhoršení.

Profesní astma se obvykle rozděluje na dvě skupiny:

Jaké jsou příznaky profesního astmatu?

Příznaky astmatu z povolání jsou stejné jako při jakémkoliv jiném typu astmatu. Nejčastěji je to:

Tyto příznaky se mohou během expozice dráždivým látkám při práci zhoršit. Příčina může mít alergickou nebo nealergickou povahu. Příznaky se mohou zlepšit, když osoba není v práci. Někdy se příznaky astmatu z povolání projeví až několik hodin po expozici, a to i doma po práci. Na začátku onemocnění mohou příznaky během víkendů nebo dovolené ustoupit. Expozice dráždivým látkám může způsobit astma do 24 hodin. Během pozdějších stadií astmatu z povolání se však příznaky mohou stát problémem během expozice jiným, častějším spouštěčům astmatu, jako je kouř, prach a změny teploty.

Příznaky se často zhorší během pracovní činnosti a opět se zlepší, když má člověk volno a je mimo práci. To může být jeden z potvrzujících příznaků. Možná jste předtím byli zdraví a nyní se poprvé stalo, že máte příznaky astmatu. Nebo jste mohli mít astma jako dítě a to se právě teď vrátilo. Pokud již máte astma, může se zhoršit vystavením určitým látkám při práci.

Lidé s vrozenou alergií mají větší pravděpodobnost vzniku profesního astmatu, zejména u některých látek, jako jsou mouka, latex nebo dokonce zvířecí srst. Ale i když nemáte žádné příznaky, stále existuje možnost, že se vám alergie spustí, a to zejména, pokud jste vystaveni podmínkám, které ji vyvolávají. Riziko astmatu se zvyšuje u osob, které kouří.

Co způsobuje astma z povolání a jaká jsou rizika?

Astma je způsobeno zánětem (otokem) v dýchacích cestách - plicích. Když dojde k astmatickému záchvatu, dýchací cesty se zvětší a svaly, které je obklopují, se zúží. Tím se zúží také dýchací cesty a sníží se množství vzduchu proudící do plic. U lidí, kteří mají citlivé dýchací cesty, mohou být příznaky astmatu vyvolány dýcháním látek, které se nazývají spouštěče.

Látka Příklad Pracovní prostředí - profese
Chemický prach a páry. Izokyanáty, anhydrid kyseliny trimellitové, anhydrid kyseliny ftalové. Výrobci pěnových matrací a čalounění, izolace, obalových materiálů, změkčovadel a polyuretanových barev.
Živočišné látky. Bakteriální prach, srst, vlasy, roztoči, proteinový prach, malý hmyz. Zemědělci, manipulace se zvířaty, chovatelské stanice, žokejové a veterináři.
Organický prach. Cereálie, káva, mouka, obilí, čaj. Mlynáři, pekaři a další zpracovatelé potravin.
Bavlněný, lněný a konopný prach. Prach z bavlny a textilního průmyslu. Zpracovatelé bavlny a textilu.
Kovy. Chrom, síran nikelnatý, platina, výpary z pájení. Výrobci kovů a rafinerie.

Jak předcházet profesnímu astmatu?

Nejlepší prevencí proti astmatu je vyhýbání se spouštěčům. Pokud se objeví příznaky, možná budete muset změnit zaměstnání. Existují však i jiná řešení, která mohou pomoci snížit riziko vzniku astmatu z povolání.

Posouzení expozice - hodnocení rizik na pracovišti

Pokud klinická anamnéza vzbudí podezření související s prací, je třeba přijmout další opatření. Prvním krokem by mělo být podrobnější prozkoumání expozice na pracovišti.

Hodnocení environmentálních expozic začíná zaměřením na historii povolání a životního prostředí. To může v mnoha případech stačit k identifikaci látky, která způsobuje příznaky astmatu. Někdy však může být nutné tuto historii doplnit návštěvou pracoviště a odběrem vzduchu. Průběžná návštěva pracoviště může velmi pomoci pochopit typ, vlastnosti a rozsah expozice.

Další informace lze získat tak, že požádáte astmatiky, aby vám poskytli štítky s látkami přítomnými při práci a bezpečnostní listy materiálů a chemických látek na pracovišti, které mohou pomoci objasnit přítomnost dráždivých a pro alergiky citlivých látek. Údaje o průmyslové hygieně, jsou-li k dispozici, obvykle zahrnují údaje o kontrole procesu, posouzení expozice a monitorování ovzduší. Mohou být velmi užitečné při identifikaci příslušných expozic.

Fyzikálně-chemické vlastnosti inhalované látky, doba trvání, intenzita expozice a podmínky použití jsou dalšími důležitými prvky ve vývoji senzibilizace dýchacích cest. Několik studií prokázalo přítomnost vztahů mezi expozicí a senzibilizací a příznaky expozice několika alergenům z povolání. Intenzita expozice nezbytná pro počáteční senzibilizaci je pravděpodobně vyšší než intenzita potřebná k vyvolání příznaků u senzibilizovaného subjektu.

Odběr vzorků vzduchu může být užitečný ve vybraných případech profesního astma. Měření konkrétních látek vyskytujících se na pracovišti by se měla zaměřit na relevantní látky v pracovním prostředí, u nichž existuje podezření, že způsobují astma. Monitorování bioaerosolu by se mělo zaměřit na identifikaci specifických alergenů v pracovním prostředí, které mohou způsobit nebo zhoršit astma. Tento typ monitorování je indikován zejména v případě nejasné etiologie a může poskytnout objektivní údaje, které mohou pomoci při diagnostice astmatu z povolání. Sběr aerosolů lze provádět pomocí velkoobjemových nebo osobních odběrových pump. Pro expozici aeroalergenům ve vzduchu bylo vyvinuto několik standardů expozice. Vzorky vzduchu lze použít ke kultivaci mikroorganismů, stanovení koncentrace endotoxinů, stanovení podezřelých chemických látek a k následnému provedení imunotestů.

Jak předcházet profesnímu astmatu?

Nejlepší prevencí proti astmatu je vyhýbání se spouštěčům. Pokud se objeví příznaky, možná budete muset změnit zaměstnání. Existují však i jiná řešení, která mohou pomoci snížit riziko vzniku astmatu z povolání.

Kdy navštívit lékaře?

Pokud se vaše příznaky zhorší, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Těžké astmatické záchvaty mohou být život ohrožující. Příznaky astmatického záchvatu, který vyžaduje neodkladnou léčbu, zahrnují:

Pokud máte problémy s dýcháním, jako je kašel, sípání nebo dušnost, kontaktujte vašeho lékaře. Problémy s dýcháním mohou být známkou astmatu, zvláště pokud se příznaky časem zhoršují nebo se zdá, že se zhoršují specifickými spouštěči nebo dráždidly.

Jak je diagnostikováno astma z povolání?

Diagnóza astmatu z povolání obvykle zahrnuje podrobnou anamnézu a lékařské vyšetření, aby se zjistil vztah příznaků k expozici při práci. Jiné diagnostické postupy mohou zahrnovat testy plicních funkcí před a po práci na detekci zúžení dýchacích cest, laboratorní testy krve, rentgen hrudníku k vyloučení dalších plicních onemocnění aj.

Léčba astmatu z povolání

Léčba astmatu z povolání obvykle zahrnuje vyhýbání se látce, která vyvolává astmatický záchvat nebo příznaky. Osoby s astmatem z povolání by se také měly vyvarovat vdechování plynů, jako je chlor nebo oxid dusičitý a oxid siřičitý, protože tyto látky mohou příznaky astmatu zesílit. Jiná léčba může zahrnovat léky na kontrolu astmatu. Pokud je astma z povolání pokročilé, léčba může zahrnovat mimo nasazení léků také fyzikální terapii a další dýchací pomůcky.

Lze astma uznat jako nemoc z povolání?

Astma bronchiale, ale také alergická onemocnění horních cest dýchacích, jsou řazeny mezi nemoci z povolání. Podmínkou je, že nemoc vznikla při práci, u níž je prokázáno vystavení a působení prachu nebo plynných látek, které mají alergické nebo iritační účinky.

Kdo posuzuje, zda se jedná o nemoc z povolání?

Pokud existuje důvod, že astma nebo alergie vznikla v souvislosti s pracovním prostředím, můžete jako zaměstnanec dát podnět k posouzení této skutečnosti. Podnět může podat sám zaměstnanec nebo jeho ošetřující lékař.

Posouzení nemoci z povolání provádí klinika pracovního lékařství. Její činnost upravuje Vyhláška č. 104/2012 Sb. - Vyhláška o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání. Klinika na základě prozkoumání vydá posudek, který nemoc z povolání buď uzná nebo vyvrátí. Posudek vydá na základě:

Uzná-li klinika pracovního lékařství, že zaměstnanci vzniklo na základě pracovních podmínek astma, které je považováno za nemoc z povolání, má zaměstnanec právo na odškodnění.

Mohlo by vás zajímat:

Profesní astma jako nemoc z povolání. Příznaky, rizika a prevence
Naši nejvýznamnější klienti
Pepejeans ČTU Nissan Klik Sephora Bageterie Boulevard Diton Footshop ERU Tesla Toyota Slevomat Yamaha Xella Xiaomi Colas Iveco Geberit Smarty Breno VGP Dodo Oyster Ruukki RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT Ford Saint Gobain CMI Becher Budvar Cemex Vcelka Mironet Run Czech Wolt Dell Feri NPU Solitea Skechers Hueppe Dedoles accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek GLP Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFPI spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous Futured Apps Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Telly Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona
Ověřit reference