Průvodce BOZP Zavoláme vám Chci nabídku
Novinky Zpět

Syndrom nemocných/nezdravých budov (SBS). Příznaky, faktory, prevence a kontrola

15. 5. 2018
Zpět

Syndrom nemocných nebo také nezdravých budov představuje špatně navržené, nedomyšlené nebo na špatných místech postavené domy, které díky svým vlastnostem negativně působí na zdraví člověka. O jaké budovy se konkrétně jedná a jak zjistíte, zda zrovna váš dům není zasažen tímto syndromem? Jaké jsou příznaky a faktory syndromu nemocných budov? Jak na prevenci a kontrolu? Zde je několik tipů.

SBS trpí v ČR dva lidé ze tří!

Syndromem nemocných budov, anglicky Sick Building Syndrome (SBS), trpí lidé, nikoliv samotné budovy. Podle analýzy Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo v roce 1984 zasaženo SBS zhruba 30 % obyvatelstva USA a Evropy, přičemž v roce 2002 se toto číslo zvýšilo na neuvěřitelných 60 %. Podle některých odborníků jsme i my v České republice tímto syndromem ohroženi. Údajně jím trpí dva lidé ze tří, což je opravdu velmi alarmující!

„Podle statistik Státního fondu životního prostředí se syndrom nemocných budov týká tří čtvrtin škol, firem, kanceláří, zdravotnických zařízení a pečovatelských domů.“

Syndrom nemocné budovy může u lidí způsobovat zdravotní problémy a to dokonce velmi vážné. Nezdravou budovu poznáte například tak, že se jí zevnitř nadměrně potí okna, je v ní plíseň, špatně se v ní spí a dýchá, způsobuje různé kožní ekzémy apod.

Příznaky syndromu nemocných budov

Bolest hlavy, závratě, nevolnost, podráždění očí (slzení, pálení, svědění), podráždění nosu nebo krku, suchý kašel, suchá kůže a svědění, potíže s koncentrací, únava, citlivost na pachy, chrapot hlasu, různé alergie, změny osobnosti a snížení efektivity práce. V mnohých případech se lidem, kteří si stěžují na podobné příznaky, uleví ihned po odchodu z budovy. Není ale výjimkou, že se vyskytnou přetrvávající účinky neurotoxinů.

Dlouhodobé žití nebo pravidelné trávení v nemocné budově může u lidí zapříčinit různé zdravotní komplikace nebo dokonce chronické nemoci. Nejčastěji se jedná o kašel, bolest na hrudi, krvácení z nosu, zadýchání při mírné námaze, edém (otok), palpitace (uvědomování si srdečního tepu), problémy s těhotenstvím nebo dokonce potraty či rakovina. Je známo, že v souvislosti se syndromem nemocných budov může docházet také k excesivní alergické alveolitidě, legionářské chorobě, zvlhčující horečce, pneumonii nebo astmatu.

Faktory odpovědné za syndrom nezdravých budov

Faktorů, které mohou být zodpovědné za syndrom nezdravé budovy, může být mnoho. Nejčastěji se jedná o následující:

1. Zvýšená vlhkost a růst plísní
2. Chemické nečistoty
3. Biologické kontaminanty
4. Nedostatečná ventilace
5. Elektromagnetické záření
6. Psychologické faktory
7. Osvětlení, akustika a ergonomie

1. Zvýšená vlhkost a růst plísní

Nekvalitní stavební technologie, díky kterým se i u nás rozmohl syndrom nemocných budov, se k nám dostaly s určitým zpožděním. To představuje riziko, že případů SBS bude ještě nějakou dobu přibývat. Navíc v současnosti dochází k velkému množství rekonstrukcí starých budov, které mohou být též zdrojem SBS, což se může v budoucnu projevit různými zdravotními problémy jejich obyvatelů. Proč? Protože rekonstrukce domů se v mnohých případech dělají neodborně. Dochází například k tomu, že se budova zateplí a vymění se jí okna, nejčastěji stará dřevěná za nová plastová, a to nejlépe za ta nejlevnější a zároveň většinou nekvalitní. V takové budově pak může dojít k určitému vzduchovému vakuu, což znamená, že ztratí přívod čerstvého vzduchu - nedýchá. Na základě toho dochází ke zvýšené koncentraci vody a dům se tak začne potit. To poznáte většinou podle toho, že se vám v zimě pravidelně potí okna. Pokud tomu tak je, s velkou pravděpodobností je vaše budova nemocná. Příliš vysoká vlhkost přispívá k vytváření a množení plísní a to není pro lidský organizmus zrovna prospěšné. Pro člověka je pro dlouhodobí pobyt optimální relativní vlhkost zhruba 40 - 50 %.

2. Chemické nečistoty

Z venkovních zdrojů se jedná například o kontaminanty, jako jsou látky uvolňující se z výfuků motorových vozidel, větrací otvory a stavební komíny z koupelen a kuchyní. Do budovy mohou takové látky vniknout prostřednictvím špatně umístěných větracích otvorů, oken apod. Nebezpečné látky, jako je radon, formaldehyd, azbest, prach a olověné nátěrové hmoty mohou pronikat do budovy špatně umístěnými otvory pro přívod vzduchu.

Z vnitřních zdrojů se nejčastěji jedná o těkavé organické sloučeniny (VOC - volatile organic compound). Hlavními zdroji VOC jsou zejména lepidla, čalounění, koberce, kopírovací stroje, dřevěné výrobky, pesticidy, čisticí prostředky atd. Chemickou kontaminaci zvyšují také tabákový kouř, vedlejší látky, které vznikají při spalování ze sporáků, krbů a prostorových ohřívačů, syntetické vonné látky obsažené v přípravcích osobní hygieny nebo v chemických čisticích přípravcích.

3. Biologické kontaminanty

Biologické kontaminanty zahrnují pyl, bakterie, viry, houby, plísně atd. Tyto kontaminující látky se mohou rozmnožovat ve stojaté vodě, která se nahromadila ve zvlhčovačích, odvodňovacích potrubích a potrubích, kde se voda shromažďovala na stropních obkladech, izolaci, kobercích a čalounění.

Některé druhy hmyzu a ptáků mohou být také zdrojem biologické kontaminace. Biologická kontaminace způsobuje horečku, zimnici, kašel, bolesti hrudníku, bolesti svalů a alergické reakce. V kancelářích s vysokou hustotou lidí se choroby přenášené vzduchem mohou šířit velmi rychle. Klimatizační systémy navíc mohou recirkulovat škodlivé patogeny a šířit je po celé budově.

4. Nedostatečná ventilace

V roce 1970 vedlo topné embargo, jehož cílem bylo zlepšení energetické náročnosti, stavební projektanty k tomu, aby navrhovali budovy více vzduchotěsné. To způsobilo zhoršení venkovní ventilace a přísun čerstvého vzduchu. Bylo zjištěno, že redukovaná rychlost ventilace je nedostatečná pro udržení zdraví a pohodlí uživatelů budov. Vadné topné, ventilační a klimatizační systémy rovněž zvyšují znečištění ovzduší uvnitř budovy.

5. Elektromagnetické záření

Přístroje, jako jsou mikrovlnné trouby, televizory a počítače, vydávají elektromagnetické záření, které ionizuje vzduch. Rozsáhlé zapojení bez řádného uzemnění vytváří velké magnetické pole, které může být zdrojem rakovinných onemocnění.

6. Psychologické faktory

Nejen špatné stavební technologie jsou zdrojem SBS. Nadměrný pracovní stres nebo nespokojenost, špatné mezilidské vztahy a špatná komunikace jsou též často spojovány se syndromem nezdravých budov.

7. Osvětlení, akustika a ergonomie

Příznaky SBS jsou obvykle pozorovány u lidí, kteří pracují v administrativě než u lidí s manažerskými pracovními pozicemi. Je to způsobeno tím, že manažeři mají často lepší pracovní podmínky. Symptomy jsou častější u žen než u mužů, pravděpodobně proto, že v administrativě jich pracuje více. Příznaky jsou častější v klimatizovaných budovách než v budovách s přirozenou ventilací a jsou častější ve veřejném než soukromém sektoru. Velmi důležitou roli hraje také slabé a nevhodné osvětlení bez slunečného záření, špatná akustika, špatná ergonomie práce a vysoká vlhkost.

Prevence a kontrola

Zvyšte míru větrání a přísun čerstvého vzduchu do místností. Systémy vytápění, větrání a klimatizace (HVAC) by měly být navrženy tak, aby odpovídaly normám větrání v místních stavebních kodexech. Systém HVAC by měl být provozován a udržován správně, aby bylo zajištěno dosažení požadované rychlosti větrání. Pokud se v budově vyskytují silně znečišťující látky, je nutné, aby byl vzduch odvětrán přímo ven. Tato metoda se doporučuje pro odstranění nebezpečných látek, které se hromadí ve specifických oblastech, jako jsou místnosti pro odpočinek, kopírovací prostory a tisková zařízení. ASHRAE, globální společnost, která prosazuje lidský blahobyt prostřednictvím udržitelných technologií pro zastavěné prostředí, doporučuje minimálně 8,4 výměn vzduchu za 24 hodin.

Odstraňte nebo vyměňte zdroje znečišťujících látek. To lze provádět běžnou údržbou systémů HVAC (vytápění, větrání a klimatizace), nahrazením vodou ředěných stropních dlaždic a koberců pomocí kamenných, keramických nebo tvrdých dřevěných podlah, správnou vodotěsností, vyloučením syntetických nebo ošetřených čalounických látek, minimalizace používání elektronických součástek a odpojení volnoběhu zařízení, odvádění kontaminantů zvenčí, skladování barev, rozpouštědel, pesticidů a lepidel v uzavřených kontejnerech v dobře větraných prostorách a využívání těchto zdrojů znečišťujících látek v obdobích s nízkou nebo žádnou obsazeností budovy.

Čistěte vzduch v budovách a všech jejich místnostech. Čištění vzduchu, například v kancelářích, lze provádět tak, že bude jejich interiér otevřený, že budou použita matná skla a světlíky, které umožní přístup k přirozenému světlu. Umístěte do budovy také rostliny, které absorbují oxid uhelnatý a formaldehyd ze vzduchu. Použijte vzduchové filtry, které jsou velmi účinné při odstraňování znečišťujících látek. Nezapomeňte místnosti pravidelně vysávat a to ideálně vysavačem s HEPA filtry. Nedovolte také, aby se na vašem pracovišti nebo dokonce doma kouřilo.

Pokud se rozhodnete stavět nový dům, dbejte na to, aby byl postaven podle principů stavební biologie. To znamená, že stavba by neměla být geologicky narušená, pokud se jedná o stavbu pro bydlení, měla by být dostatečně vzdálená od průmyslových center a hlavní dopravní cesty. Byty by měly mít dostatek zeleně a měly by být v souladu s okolním prostředím. Konstrukce stavby by měla být z netoxických stavebních materiálů, stěny, podlahy a stropy by neměly být náchylné k plísním nebo houbám, suterén by měl být vodotěsný a dobře ventilovaný, zemní magnetické pole by nemělo být měněno nebo deformováno, výroba, instalace a likvidace stavebních materiálů by neměla vést ke znečištění životního prostředí, stavební činnosti by neměly vést k využívání neobnovitelných zdrojů. Interiér stavby by měl mít kvalitní osvětlení a barvu, která by se měla dobře mísit s okolím. V interiéru by měly být použity přírodní materiály bez toxických látek. Měla by být regulována také přirozená vlhkost, udržováním tepla by měla být vyvážena tepelná izolace, mělo by být podporováno využití solárního ohřevu, obsah vlhkosti v nových budovách by měl být nízký, měla by být zajištěna ochranná opatření proti hluku, znečištění a škodlivému infrasonosnímu a ultrazvukovému záření a v neposlední řadě by měla být zachována také přírodní rovnováha atmosférické elektřiny a koncentrace iontů.

Zdroj: NCBI (Národní centrum biotechnologických informací), PMC (US National Library of Medicine, National Institut of Health).

Mohlo by vás zajímat: Syndrom nezdravých (nemocných) budov (SBS). Velký výtah studií předních světových vědců

Syndrom nemocných/nezdravých budov (SBS). Příznaky, faktory, prevence a kontrola
Naši nejvýznamnější klienti
Pepejeans ČTU Nissan Klik Sephora Bageterie Boulevard Diton Footshop ERU Tesla Toyota Slevomat Yamaha Xella Xiaomi Colas Iveco Geberit Smarty Breno VGP Dodo Oyster Ruukki RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT Ford Saint Gobain CMI Becher Budvar Cemex Vcelka Mironet Run Czech Wolt Dell Feri NPU Solitea Skechers Hueppe Dedoles accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek GLP Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFPI spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous Futured Apps Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Telly Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka Fio Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona
Ověřit reference